Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony

Nazwa rejestru

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 320, III piętro
tel.: 85 869 6417, 85 869 6539

Sposób udostępniania

PODSTAWA PRAWNA: 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2135). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2058). 
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r., poz. 827 z późn.zm.).
  4. Rozporządzenie MSW i A oraz ON z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1566 z późn.zm.) - ( § 10 ust.1 pkt.3)

Feedback