Zam贸wienia publiczne

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

聽Informacja o przetwarzaniu danych:

1)聽聽 Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bia艂egostoku, Urz膮d Miejski w Bia艂ymstoku, ul. S艂onimska 1, 15-950 Bia艂ystok;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urz膮d Miejski w Bia艂ymstoku, ul. S艂onimska 1, 15-950 Bia艂ystok, tel. 85聽879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

聽2)聽聽 Dane s膮 zbierane w celu prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych na podstawie przepis贸w prawa i s膮 pozyskiwane od podmiot贸w zainteresowanych uczestnictwem w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz ze 藕r贸de艂 publicznie dost臋pnych.

Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezb臋dne dla prawid艂owego prowadzenia post臋powa艅 o zam贸wienia publiczne.

3)聽聽 Nie przewiduje si臋 udost臋pniania danych osobowych podmiotom innym, ni偶 uprawnione na podstawie przepis贸w prawa.

4)聽聽 Pozyskane dane b臋d膮 przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zam贸wienie publiczne przez okres 10 lat.

5)聽聽 Przys艂uguje Pani/Panu prawo do 偶膮dania dost臋pu do w艂asnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Urz膮d Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zam贸wie艅 Publicznych, Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udost臋pnia si臋 od dnia zamieszczenia og艂oszenia o zam贸wieniu w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych albo Dzienniku Urz臋dowym Unii Europejskiej do up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone s膮 r贸wnie偶:

  • Informacje dotycz膮ce pyta艅 i wyja艣nie艅 do SIWZ
  • Modyfikacje SIWZ
  • Informacje o protestach na zapisy SIWZ i og艂osze艅

Poni偶ej znajduj膮 sie odno艣niki do prowadzonych post臋powa艅:


Szczeg贸艂owe informacje o zam贸wieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Feedback

wynik operacji: 9-5