Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Dostępne: 2478 wyników ze wszystkich kategorii.

Gospodarowanie odpadami odzyskanymi z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek.

Data utworzenia: 2024-04-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-07

Wykonywanie remontów spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2024-04-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-08

Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-04-19

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-24

Promocja Miasta Białystok przez sport w 2024 roku.

Data utworzenia: 2024-04-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-26

Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych

Data utworzenia: 2024-04-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-05-07

Wykonanie projektu do zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 "Park Przedsiębiorców”

Data utworzenia: 2024-04-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-25

Usługa organizacji festynu integracyjnego

Data utworzenia: 2024-04-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-19

"Modernizacja oświetlenia w parku przy ul. Wierzbowej na nowoczesne energooszczędne typu LED"

Data utworzenia: 2024-04-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-04-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony