Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Dostępne: 2337 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Zawady w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-10-12

Wymiana ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-10-10

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, na działkach gminnych oraz na terenie cieków wodnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-10-24

Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej o pompy ciepła powietrze – woda w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-10-05

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-19

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-09-26

Utrzymanie osadnika piasku usytuowanego pomiędzy ul. Składową a tunelem im. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-09-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-09-26

Wykonanie dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych

Data utworzenia: 2023-09-15

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-09-25

Dostawa namiotu pneumatycznego

Data utworzenia: 2023-09-13

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-09-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: