Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 452 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-17

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2019-12-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-23

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 2020 roku

Data utworzenia: 2019-11-29

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-06

Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 L oraz dzierżawa dystrybutorów

Data utworzenia: 2019-11-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-12-04

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy istniejących przepustów w rejonie bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską

Data utworzenia: 2019-11-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2019-12-02

Świadczenie usług pralniczych Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-04

Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-07

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-11-14

Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w BIałymstoku

Data utworzenia: 2019-10-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-11-13

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-10-24

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-10-30

Dostawa i montaż sauny infrared w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28

Data utworzenia: 2019-10-23

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-10-30

Feedback