Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Dostępne: 509 wyników ze wszystkich kategorii.

"Wymiana nagrobka (krzyża) ppor. Jadwigi Dziekońskiej znajdującego się na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku"

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-21

Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78, ul. Zagórna 2/3.

Data utworzenia: 2020-10-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-20

Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-10-12

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-19

Bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia ulic miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-10-12

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-16

Dostawa i montaż 16 sztuk opon zimowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-15

Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku – Etap I

Data utworzenia: 2020-10-08

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-14

Dostawa nagród rzeczowych na potrzeby konkursów związanych z tematyką zagospodarowania odpadów komunalnych: książki i gry edukacyjne

Data utworzenia: 2020-10-08

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-14

Budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody "Las Zwierzyniecki"

Data utworzenia: 2020-10-05

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-09

Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego do przeciwdziałania COVID - 19 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-02

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-10-14

Ustawienie oraz udekorowanie żywej choinki świątecznej

Data utworzenia: 2020-10-01

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-10-08

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.