Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Schemat organizacyjny funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w tym listy nadzorowanych jednostek orgazinacynych Urzędu przez Prezydenta, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Miasta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: