Statut i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Statut Urzędu Miejskiego w Białymstoku

  • Uchwała Nr LX/714/06 (PDF, 117,71 KB)

    Uchwała Nr LX/714/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Organizacja wewnętrzna Departamentów i Biur Urzędu Miejskiego

Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego