Oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski   w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
  3. Dane osobowe są zbierane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 6 lat, a po tym okresie - brakowane oraz usuwane z Biuletynu Informacji Publicznej.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest obligatoryjne. Sankcje za niepodanie danych, bądź podanie nieprawdy zostały określone w art. 24k i 24l ustawy o samorządzie gminnym. Niepodanie danych skutkuje niedopełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy.

Prezydent Miasta

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

 

Sekretarz Miasta

Skarbnika MiastaFeedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony