Rejestr wydanych pozwoleń na budowę

Wykaz wydanych pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.