Zamówienia publiczne

Dostępne: 1460 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-04-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-23

Utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne oraz tablic informacyjnych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-03-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-05-07

Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

Data utworzenia: 2020-03-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-05-06

Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa

Data utworzenia: 2020-03-26

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-03

Pełna konserwacja dokumentacji planistycznej z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-03-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-16

Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-03-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-03-30

Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 2020-03-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-27

Realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im. ks. H. Szlegiera w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

Data utworzenia: 2020-03-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-04-03

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Data utworzenia: 2020-03-18

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-03-24

Feedback