Zamówienia publiczne

Dostępne: 1771 wyników ze wszystkich kategorii.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej w Białymstoku II

Data utworzenia: 2021-08-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-09-01

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa toalety publicznej na terenie Parku Planty w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą

Data utworzenia: 2021-08-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-20

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”

Data utworzenia: 2021-08-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-30

Dostawa aparatów telefonicznych, tabletów i modemów do odbioru Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Data utworzenia: 2021-07-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-06

Budowa ulicy Wincentego Pola w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2021-07-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-17

Przebudowa ul. Uroczej wraz z budową kanalizacji deszczowej do ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-07-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-16

Budowa ulicy Miętowej w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-07-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-13

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku, ul. St. Dubois 12

Data utworzenia: 2021-07-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-13

Radosny plac zabaw - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1, ul. Kawaleryjska 70

Data utworzenia: 2021-07-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-11

Budowa budynku dla danieli oraz remont i przebudowa wolier dla bażantów w Akcencie ZOO w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-07-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-09

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej

Data utworzenia: 2021-07-21

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-08-06

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.