Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 895 wyników ze wszystkich kategorii.

Usługa certyfikacji podpisu elektronicznego

Data utworzenia: 2018-03-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-03-23

Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej, na Skwerze im. Tamary Sołoniewicz, w Parku Planty oraz w Parku przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-03-20

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-04-19

Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa" przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2018-03-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-04-18

Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 ( ZS Nr 2) w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1

Data utworzenia: 2018-03-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-03-26

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa centrum rekreacyjno-sportowego Starosielce przy ul. Szkolnej w Białymstoku

Data utworzenia: 2018-03-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-03-22

Dostawa elementów wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2018-03-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-03-15

Zimowe oczyszczanie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2018-03-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-04-16

Dostawa i montaż 6 szt. hamaków miejskich w parkach na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2018-03-05

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2018-03-09

Feedback

wynik operacji: 8+2