Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 1376 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa karmy dla kotów w ramach jesienno-zimowego dokarmiania kotów na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-10-18

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-25

Budowa dwóch przepustów drogowych na ulicy Brzoskwiniowej w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-10-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-05

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVO

Data utworzenia: 2019-10-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-28

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa miejsca piknikowego na osiedlu Bacieczki

Data utworzenia: 2019-10-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-05

Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem do wymogów p.poż Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Data utworzenia: 2019-10-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-30

Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z odbudową nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 - ETAP I

Data utworzenia: 2019-10-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-29

Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2019-10-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-21

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-25

Przebudowa stawu przy ul. Mickiewicza w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-10-25

Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-13

Feedback