Zamówienia publiczne

Dostępne: 1509 wyników ze wszystkich kategorii.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-07-16

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-23

Rozbudowa ul. Depowej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2020-07-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-07-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-18

Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB

Data utworzenia: 2020-07-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-23

Dostawa kart SIM i świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz przesyłania SMS-ów

Data utworzenia: 2020-07-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-29

Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego, zainstalowanych na terenie miasta Białegostoku, do centrum monitoringu mieszczącego się w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Gen. J. Bema 4 w Białymstoku.

Data utworzenia: 2020-07-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-22

Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku - Rejon Północ

Data utworzenia: 2020-07-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-30

Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) stanu technicznego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-07-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-16

Opracowanie dokumentacji dotyczącej prac remontowych i renowacyjnych cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki w Białymstoku (działka nr 195)

Data utworzenia: 2020-07-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-16

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-07-08

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.