Zamówienia publiczne

Dostępne: 1421 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2020-01-23

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-31

"Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku"

Data utworzenia: 2020-01-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-06

Ochrona mienia i osób w obiektach Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14

Data utworzenia: 2020-01-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-23

Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

Data utworzenia: 2020-01-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-27

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-01-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-17

Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Data utworzenia: 2020-01-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-07

Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2020.

Data utworzenia: 2019-12-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-03

Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-12-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-05

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-08

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-12-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-03

Feedback