Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 1408 wyników ze wszystkich kategorii.

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-12-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-14

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-17

Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Data utworzenia: 2019-12-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-23

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej zwanych dalej „usługami” lub „serwisem”

Data utworzenia: 2019-12-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-16

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w 2020 roku

Data utworzenia: 2019-11-29

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-06

Wynajem, transport, montaż, demontaż i bieżąca obsługa systemów nagłośnienia na potrzeby Orszaku Trzech Króli w Białymstoku w dn. 06.01.2020 roku.

Data utworzenia: 2019-11-28

Typ: Usługi społeczne

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-06

Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 L oraz dzierżawa dystrybutorów

Data utworzenia: 2019-11-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-12-04

Budowa żłobka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Data utworzenia: 2019-11-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-17

Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-06

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy istniejących przepustów w rejonie bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską

Data utworzenia: 2019-11-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2019-12-02

Feedback