Zamówienia publiczne

Dostępne: 1687 wyników ze wszystkich kategorii.

Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-04-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-30

Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-04-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-23

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2021-04-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-23

Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i buduj”

Data utworzenia: 2021-04-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-27

"Założenie i ogrodzenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze w Białymstoku"

Data utworzenia: 2021-04-09

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-16

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2021-04-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-14

Dostawa 2 700 szt. flag z tkaniny poliestrowej wyposażonych w drzewce

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-09

Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-05-06

Zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu z chodnikiem i przełożeniem odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2021-03-31

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-09

Przewóz zwłok ludzkich osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-31

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.