Zamówienia publiczne

Dostępne: 2390 wyników ze wszystkich kategorii.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Belgijskiej oraz ul. Hiszpańskiej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”

Data utworzenia: 2023-12-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-12

Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego

Data utworzenia: 2023-12-04

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-11

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-08

Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-18

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-08

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz czyściwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-30

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-07

Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2024 roku

Data utworzenia: 2023-11-30

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-06

Dostawa druków akcydensowych i druków poligraficznych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2024 roku

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-07

Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi podczas Białostockiego Jarmarku Świątecznego w dniach 6 - 23 grudnia 2023

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-11-30

Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l oraz dzierżawa dystrybutorów

Data utworzenia: 2023-11-28

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: