Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 1112 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa, montaż i demontaż przęseł ogrodzeniowych, barier energochłonnych i ogrodzeń typu leśnego na ulicach miasta Białegostoku oraz na obszarze węzła drogowego w Porosłach

Data utworzenia: 2021-06-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-07-07

Konserwacja fontann i zdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-12-31

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-04

Zabezpieczenie szyb w ekranach akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-02

Dostawę ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-10

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-13

Dostawa wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnych

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-03

Konserwacja i utrzymanie automatycznych systemów nawadniania drzew w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-08

Remont murów oporowych, gzymsów i balustrad w ciągu ul. Sienkiewicza-Wasilkowska w Białymstoku - strona północna

Data utworzenia: 2020-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-02-05

Plac zabaw na Zawadach oraz FitPark dla Zawad – budowa siłowni, street workoutu i stołów do gierwraz z urządzeniami małej architektury

Data utworzenia: 2020-12-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-26

Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i dostawą wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy, wiewiórek i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-12-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-14

"Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3, 15-034 Białystok”

Data utworzenia: 2020-12-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-19

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.