Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 944 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 2020-01-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-06

Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu

Data utworzenia: 2020-01-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-11

"Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku"

Data utworzenia: 2020-01-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-06

Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

Data utworzenia: 2020-01-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-27

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-01-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-17

Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Data utworzenia: 2020-01-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-07

Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-12-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-02-05

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-12-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-08

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok

Data utworzenia: 2019-12-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-03

Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Data utworzenia: 2019-12-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2020-01-21

Feedback