Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 934 wyników ze wszystkich kategorii.

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-12-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-01-14

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej zwanych dalej „usługami” lub „serwisem”

Data utworzenia: 2019-12-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-16

Budowa żłobka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Data utworzenia: 2019-11-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-17

Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-06

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2019-11-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-20

Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z oświetleniem

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-03

Budowa ulic Płockiej i Przytorowej w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Magnoliowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną

Data utworzenia: 2019-11-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych.

Data utworzenia: 2019-11-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2019-11-20

Feedback