Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 1052 wyników ze wszystkich kategorii.

Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4

Data utworzenia: 2020-10-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-27

Zaprojektowanie i wykonanie naprawy systemu preselekcji wagowej w ciągu ulic miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-10-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-06

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzyszącymi

Data utworzenia: 2020-10-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-20

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40.

Data utworzenia: 2020-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-19

Utrzymanie osadnika piasku usytuowanego pomiędzy ul. Składową a tunelem im. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-27

Dostawa 3 samochodów elektrycznych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-23

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020

Data utworzenia: 2020-10-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-30

Świadczenie usługi bieżącej konserwacji i naprawy systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2020-10-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-10-22

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku na lata 2021-2022”

Data utworzenia: 2020-10-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-13

Utrzymanie sieci i instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będących na stanie miasta Białystok wraz z wypompowywaniem wód, likwidacją rozlewisk na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2020-10-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-11-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.