Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 2154 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa tężni solankowej na osiedlu Wygoda w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-02-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-02-22

Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-02-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-02-10

Remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka

Data utworzenia: 2023-02-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-02-23

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Data utworzenia: 2023-01-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-02-06

Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-01-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-01-26

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz czyściwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-01-11

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-01-17

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solnej:w Parku Planty – część I,przy ul. Szkolnej – część II,w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej – część III,wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Data utworzenia: 2023-01-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-01-17

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11

Data utworzenia: 2022-12-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-01-17

Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 49,595 kWp oraz 39,13 kWp na dachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku ul. K. Pułaskiego 25

Data utworzenia: 2022-12-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-01-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: