Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 2434 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie ekspertyzy, dotyczącej stanu technicznego wiaduktu nad torami PKP wzdłuż ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Białymstoku wrazz opinią techniczną.

Data utworzenia: 2024-02-21

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-29

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (2.2024)

Data utworzenia: 2024-02-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-27

Wykonanie projektu do zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pt. „Zielone ławki na Rynku Kościuszki”

Data utworzenia: 2024-02-19

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-23

Dostawa i montaż 8 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2024-02-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-26

Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas 9 wydarzeń na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2024-02-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-23

Przebudowa ul. Lawendowej w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-02-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-01

Usługa elektronicznego systemu kontroli pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta Białegostoku oraz monitoringu wizyjnego miejsc przeznaczonych do załadunku pojazdów chlorkiem sodu

Data utworzenia: 2024-02-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-01

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2024-02-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-23

Przebudowa placu zabaw w Parku Planty.

Data utworzenia: 2024-02-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-02-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony