Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Dostępne: 996 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonanie opiów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-07-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-13

Zaprojektowanie i wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-06-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-15

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta

Data utworzenia: 2020-06-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-29

”Zakup i dostawa artykułów spożywczych” do stołówki szkolnej internatu ZSOiT w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2020-06-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-29

„Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Białegostoku”

Data utworzenia: 2020-06-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-26

Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-06-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-02

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Data utworzenia: 2020-06-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-02

Przeglądy, konserwacja, czyszczenie oraz naprawa separatorów i osadników będących w utrzymaniu miasta Białystok

Data utworzenia: 2020-06-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-15

Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-06-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-31

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.