Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2014 r. - 1072 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2014 (na dzień 31.10):
Stanowiska kierownicze - 124 osoby
Stanowiska urzędnicze - 739 osób

Dostępne: 130 wyników ze wszystkich kategorii.

inspektor nadzoru robót drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 27/17

Data utworzenia: 2017-06-27

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-07-10

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 26/17

Data utworzenia: 2017-06-14

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-06-26

starszy informatyk w Departamencie Informatyki

Numer: 25/17

Data utworzenia: 2017-06-12

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-06-23

główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska w wymiarze 1/4 etatu

Numer: 24/17

Data utworzenia: 2017-06-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-06-16

podinspektor w Departamencie Skarbu

Numer: 23/17

Data utworzenia: 2017-05-31

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-06-12

główny specjalista w Departamencie Geodezji

Numer: 22/17

Data utworzenia: 2017-05-23

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-06-06

podinspektor w Departamencie Architektury

Numer: 21/17

Data utworzenia: 2017-06-27

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-05-30

inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska w wymiarze 1/4 etatu

Numer: 20/17

Data utworzenia: 2017-06-05

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-05-25

inspektor ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Inwestycji

Numer: 19/17

Data utworzenia: 2017-06-13

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-05-26

podinspektor w Departamencie Skarbu

Numer: 18/17

Data utworzenia: 2017-06-27

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-05-26

Feedback

wynik operacji: 9+7