Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2017 r. - 1144,5 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2017 (na dzień 31.08):
Stanowiska kierownicze - 148 osoby
Stanowiska urzędnicze - 895 osób

Dostępne: 158 wyników ze wszystkich kategorii.

podinspektor w Departamencie Architektury

Numer: 55/17

Data utworzenia: 2017-11-21

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-12-04

Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych w Departamencie Geodezji

Numer: 54/17

Data utworzenia: 2017-11-17

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-11-28

inspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 53/17

Data utworzenia: 2017-12-15

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-11-10

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 52/17

Data utworzenia: 2017-10-26

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-11-06

podinspektor w Departamencie Skarbu

Numer: 51/17

Data utworzenia: 2017-12-11

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-27

podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 50/17

Data utworzenia: 2017-12-07

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

inspektor w Departamencie Urbanistyki

Numer: 49/17

Data utworzenia: 2017-11-21

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

podinspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej

Numer: 48/17

Data utworzenia: 2017-11-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

trzy stanowiska podinspektora w Departamencie Obsługi Mieszkańców

Numer: 47/17

Data utworzenia: 2017-11-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-16

podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego

Numer: 46/17

Data utworzenia: 2017-11-23

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2017-10-03

Feedback

wynik operacji: 5-4