Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 402 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.

Data utworzenia: 2023-03-08

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. - Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Data utworzenia: 2023-02-17

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-03-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Data utworzenia: 2023-02-17

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-03-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2023 roku

Data utworzenia: 2023-02-14

Kategoria: Edukacja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 r.

Data utworzenia: 2023-02-03

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-02-24

Otwarty konkurs ofert na przyznanie tytułu ,,Ambasadora Sportu Białostockiego w 2023 r."

Data utworzenia: 2023-02-01

Kategoria: Promocja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-02-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.

Data utworzenia: 2023-01-18

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-02-08

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: