Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 252 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkursu ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą „Aktywni Sąsiedzi”

Data utworzenia: 2019-07-12

Kategoria: Komunikacja społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-08-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Data utworzenia: 2019-07-02

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-07-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2019 r.

Data utworzenia: 2019-07-02

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-07-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

Data utworzenia: 2019-06-27

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-07-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Data utworzenia: 2019-05-31

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-06-21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Data utworzenia: 2019-05-21

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-06-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2019 r.

Data utworzenia: 2019-05-20

Kategoria: Sport

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-06-14

Feedback