Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 443 wyników ze wszystkich kategorii.

konkurs o przyznanie tytułu "Ambasadora Sportu Białostockiego w 2024 r."

Data utworzenia: 2024-02-23

Kategoria: Promocja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-02-29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2024 roku

Data utworzenia: 2024-02-08

Kategoria: Edukacja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-02-29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 r.

Data utworzenia: 2024-01-29

Kategoria: Zdrowie

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-02-19

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach Centrum Integracyjnego "HUB SPILNO" w 2024 roku

Data utworzenia: 2024-01-17

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-02-07

Otwarty konkurs ofert na realizację programu Kibice Razem w 2024 r.

Data utworzenia: 2024-01-08

Kategoria: Sport

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-30

Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego luty - czerwiec 2024 r.

Data utworzenia: 2024-01-08

Kategoria: Sport

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy na 2024 r.

Data utworzenia: 2024-01-05

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony