Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 323 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Data utworzenia: 2021-04-09

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-04-30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Data utworzenia: 2021-02-08

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-03-01

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2021 roku

Data utworzenia: 2021-02-01

Kategoria: Edukacja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-02-22

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-12-29

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-01-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert

Data utworzenia: 2020-12-23

Kategoria: Edukacja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-01-13

konkurs na przyznanie tytułu "Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r."

Data utworzenia: 2020-12-22

Kategoria: Promocja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-31

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.