Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 122 wyników ze wszystkich kategorii.

Wynajem Systemu Wydruku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Data utworzenia: 2017-04-19

Kategoria: Komunikacja społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-26

Konkurs na promocję Miasta Białystok podczas organizacji i realizacji Projektów w ramach festiwali kultury studenckiej

Data utworzenia: 2017-04-10

Kategoria: Kultura

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-18

Konkurs Produkcji Filmowych na 2017 rok

Data utworzenia: 2017-04-07

Kategoria: Kultura

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-05-26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-04-06

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-27

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-04-05

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-27

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-04-03

Kategoria: Zdrowie

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-03-30

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-04-21

Feedback

wynik operacji: 9*2