Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 407 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2023 r.

Data utworzenia: 2023-06-05

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-06-26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Data utworzenia: 2023-04-17

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-05-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.

Data utworzenia: 2023-03-08

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-03-29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. - Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Data utworzenia: 2023-02-17

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-03-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Data utworzenia: 2023-02-17

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-03-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: