Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 314 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-12-29

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-01-19

konkurs na przyznanie tytułu "Ambasadora Sportu Białostockiego w 2021 r."

Data utworzenia: 2020-12-22

Kategoria: Promocja

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-31

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ulicy Barszczańskiej 5 w 2021 roku.

Data utworzenia: 2020-12-16

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-01-07

Otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz realizację programu Kibice Razem w 2021 roku

Data utworzenia: 2020-12-01

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-28

Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2021 r.

Data utworzenia: 2020-12-01

Kategoria: Sport

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-28

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Białostockiej Jadłodzielni w 2021 roku

Data utworzenia: 2020-11-30

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021 – 2023.

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2021 – 2023

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia na lata 2021 – 2023

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Zdrowie

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-11-19

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.