Konkursy

Obowiązki i sankcje wobec stowarzyszeń i fundacji, wynikających z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnych (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) więcej informacji: 

http://cas.bialystok.pl/pl/aktualnosci/zapisy-ustawy-o-przeciwdzialaniu-zagrozeniom-przestepczoscia-na-tle-seksualnym.html

Dostępne: 282 wyników ze wszystkich kategorii.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania w 2020 r. wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-04-24

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-05-15

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5”

Data utworzenia: 2020-03-06

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-27

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Data utworzenia: 2020-01-24

Kategoria: Edukacja

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-02-14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Data utworzenia: 2020-01-20

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-02-10

Feedback