Przetargi na nieruchomości

Dostępne: 1259 wyników ze wszystkich kategorii.

ul. Władysława Broniewskiego 21 m 44

Data utworzenia: 2021-10-15

Status: Otwarty

Przeznaczenie: lokal mieszkalny

Termin przetargu: 2021-11-30

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96

Data utworzenia: 2021-10-12

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem powierzchni 1m2 pod instalację automatu sprzedającego napoje i przekąski

Termin przetargu: 2021-10-27

Białystok, działka nr 1/41 w obr. 22 - Krywlany

Data utworzenia: 2021-10-08

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną

Termin przetargu: 2021-12-09

Białystok, ul. Elewatorska działka nr 26/3 w obr. 4

Data utworzenia: 2021-10-08

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią towarzyszącą

Termin przetargu: 2021-11-18

Białystok, ul. N. Żmichowskiej działka nr 1374 w obr. 15

Data utworzenia: 2021-10-08

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Termin przetargu: 2021-11-18

Białystok, ul. Hugo Kołłątaja i ul. kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzar”, działka nr 478/4 w obrębie 1 – Bacieczki

Data utworzenia: 2021-10-06

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną

Termin przetargu: 2021-12-09

ul. Gajowa 72 m 26

Data utworzenia: 2021-10-05

Status: Otwarty

Przeznaczenie: lokal mieszkalny

Termin przetargu: 2021-11-25

poz. 1 - ul. Działkowa bn. dz. nr 1365 obr. 02, stanowisko 5; poz. 2 - ul. Działkowa bn. dz. nr 1365/8 obr. 02, stanowisko 6; poz. 3 - ul. Działkowa bn. dz. nr 1365/8 obr. 02, stanowisko 7; poz. 4 - ul. Działkowa bn. dz. nr 1365/8 obr. 02, stanowisko 8; po...

Data utworzenia: 2021-10-01

Status: Otwarty

Przeznaczenie: dzierżawa nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w formie tymczasowych stanowisk sprzedaży kwiatów i zniczy

Termin przetargu: 2021-10-19

ul. Juliana Tuwima 1 m 52

Data utworzenia: 2021-10-01

Status: Otwarty

Przeznaczenie: lokal mieszkalny

Termin przetargu: 2021-11-17

Białystok, ul. Komety działki nr 1457/64 i 1457/65 w obr. 1 - Bacieczki

Data utworzenia: 2021-10-01

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną

Termin przetargu: 2021-11-05

Białystok, ul. Bacieczki działka nr 1309/3 w obr. 1

Data utworzenia: 2021-09-28

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z urządzeniami i usługami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną

Termin przetargu: 2021-11-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: