Przetargi na nieruchomości

Dostępne: 1240 wyników ze wszystkich kategorii.

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Data utworzenia: 2021-09-15

Status: Otwarty

Przeznaczenie: prowadzenie działalności gospodarczej - "Bufet"

Termin przetargu: 2021-09-30

Białystok, ul. Kordiana i ul. Stanisława Hałki, działki nr 2130/3, 2130/4, 2131/1 i 2132/2 w obr. 14 - Pietrasze

Data utworzenia: 2021-09-10

Status: Otwarty

Przeznaczenie: w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w części pod zieleń urządzoną o charakterze ekstensywnym, okresowe zbiorniki wodne i infrastrukturę techniczną

Termin przetargu: 2021-10-13

Białystok, ul. Młynowa, działki nr 1690/155 i 1692/1 w obr. 11

Data utworzenia: 2021-09-09

Status: Otwarty

Przeznaczenie: zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna

Termin przetargu: 2021-11-10

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem boksu garażowego nr 13 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem boksu garażowego nr 12 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem boksu garażowego nr 2 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem boksu garażowego nr 5 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: dzierżawa gruntu pod kiosk handlowy o pow. 10 m2

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem pomieszczenia na działalność usługową o pow. 26,80 m2

Termin przetargu: 2021-09-24

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2021-09-07

Status: Otwarty

Przeznaczenie: wynajem sali lekcyjnej o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjnych

Termin przetargu: 2021-09-24

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: