Zamówienia publiczne

Dostępne: 1525 wyników ze wszystkich kategorii.

Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej

Data utworzenia: 2020-08-03

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-11

Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-07-30

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-13

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26

Data utworzenia: 2020-07-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Zaproszenie do składania ofert na zakup klaczy źrebnej ze źrebakiem płci żeńskiej; Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26

Data utworzenia: 2020-07-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku II

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-07

Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej, chodnika i mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-11

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-05

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku II

Data utworzenia: 2020-07-24

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-08-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.