Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 676 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa routerów brzegowych

Data utworzenia: 2017-06-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-07

Oprogramowanie serwerowe

Data utworzenia: 2017-06-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-06

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych w Białymstoku i Zaściankach

Data utworzenia: 2017-06-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-12

Zakup urządzeń i licencji zapewniających ochronę zasobów UM

Data utworzenia: 2017-06-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-04

Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4

Data utworzenia: 2017-06-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-11

Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

Data utworzenia: 2017-06-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-04

Dostawa fabrycznie nowych monitorów

Data utworzenia: 2017-06-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-03

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-06-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-07-07

Dostawa pakietów biurowych

Data utworzenia: 2017-06-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-06-30

Feedback

wynik operacji: 11*2