Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Data publikacji:

Termin składania ofert:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 2125 wyników ze wszystkich kategorii.

Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne oraz legalizację urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Data utworzenia: 2022-12-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-09

Dostawa oprogramowania antywirusowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Data utworzenia: 2022-12-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-08

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Data utworzenia: 2022-12-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-09

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów i dobudowy windy w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2022-12-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-13

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-11-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-08

Połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i Jerzego Waszyngtona w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-11-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-14

Utrzymanie kanalizacji deszczowej, infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi będących w utrzymaniu Miasta Białystok

Data utworzenia: 2022-11-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-22

„Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku”

Data utworzenia: 2022-11-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-11-30

Usługi introligatorskie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2023 roku

Data utworzenia: 2022-11-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-02

Modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, systemu zliczania pasażerów, dynamicznej informacji pasażerskiej i zarządzania flotą

Data utworzenia: 2022-11-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-12-21

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: