Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 805 wyników ze wszystkich kategorii.

Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Białystok

Data utworzenia: 2017-10-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-28

Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego

Data utworzenia: 2017-10-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-27

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-25

„Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego”

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-03

Wykonanie robót zewnętrznych związanych z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70

Data utworzenia: 2017-10-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-30

Przegląd techniczny i konserwacja regałów przesuwnych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-10-13

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-19

Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku II

Data utworzenia: 2017-10-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-27

Dostawa i montaż 20 sztuk opon zimowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-10-12

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-10-17

Budowa oświetlenia ulicznego oraz chodnika w ul. Błękitnej i Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-10-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-18

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4

Data utworzenia: 2017-10-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-10-30

Feedback

wynik operacji: 11-9