Zamówienia publiczne

Dostępne: 1477 wyników ze wszystkich kategorii.

Usługa sprzedaży biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Data utworzenia: 2020-05-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-07-01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2020-05-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-08

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-10

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z rejonu ul. Łagodnej (ul. Dworskiej) wraz z budową drogi dojazdowej do ich obsługi

Data utworzenia: 2020-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-15

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21

Data utworzenia: 2020-05-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-29

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-05-25

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-05-29

Pielęgnacja drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2020-05-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-06-24

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2020-05-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-05-26

Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności

Data utworzenia: 2020-05-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2020-05-26

Feedback