Zamówienia publiczne

Dostępne: 1683 wyników ze wszystkich kategorii.

"Założenie i ogrodzenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze w Białymstoku"

Data utworzenia: 2021-04-09

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-16

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2021-04-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-14

Dostawa 2 700 szt. flag z tkaniny poliestrowej wyposażonych w drzewce

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-09

Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-05-06

Zaprojektowanie i wybudowanie zjazdu z chodnikiem i przełożeniem odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ul. Generała Józefa Hallera w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2021-03-31

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-09

Przewóz zwłok ludzkich osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-03-31

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-04-01

Dostawa i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-07

Założenie i ogrodzenie 3 remiz dla ptaków w lesie Pietrasze w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-03-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-03-29

Wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Data utworzenia: 2021-03-22

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-30

Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Data utworzenia: 2021-03-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.