Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 744 wyników ze wszystkich kategorii.

Rozbudowa systemu telefonii VoIP

Data utworzenia: 2017-08-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-28

Bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Białystok

Data utworzenia: 2017-08-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-23

Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-08-17

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-22

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

Data utworzenia: 2017-08-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-08

Budowa ulicy Nowosielskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-08-17

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-09-01

Remont studzienek kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)”

Data utworzenia: 2017-08-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-29

Budowa sięgacza ulicy Żwirki i Wigury

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-28

Świadczenie usług technicznych podczas 4 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-18

Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków

Data utworzenia: 2017-08-11

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-08-23

Feedback

wynik operacji: 11*9