Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 1396 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z oświetleniem

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Budowa ulic Płockiej i Przytorowej w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-12-02

Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Magnoliowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną

Data utworzenia: 2019-11-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-29

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych.

Data utworzenia: 2019-11-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-20

Wykonanie i dostawę albumu ze zdjęciami promującymi miasto Białystok

Data utworzenia: 2019-11-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-18

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-22

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11

Data utworzenia: 2019-11-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-22

Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare

Data utworzenia: 2019-11-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-20

Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-11-07

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2019-11-14

Feedback