Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 611 wyników ze wszystkich kategorii.

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych na budowę miejsc parkingowych w ulicach: Zachodnia oraz 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-15

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26.

Data utworzenia: 2017-04-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-12

Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-08

Remont świetlicy w budynku Bursy Szkolnej w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-12

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrodzeń przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26, Zespole Szkół Nr 16 i V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-09

Budowa ulic Dalekiej i Skorupskiej w Białymstoku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2017-04-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-05-09

Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-04-21

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-28

Feedback

wynik operacji: 6-2