Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Nazwa rejestru

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Rejestr prowadzi

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Referat ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomocą Prawną
ul. Zamenhofa 5C,
pok. 8
tel.: 85 869 6194

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia ewidencji są regulacje ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mail.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: