Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Rejestr prowadzi:

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Referat ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomocą Prawną
ul. Słonimska 1, pokój 1011
telefon: 85 869 6582

Podstawa prawna prowadzenia i sposób udostępniania:

  1. Podstawą prowadzenia ewidencji są regulacje ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
  2. Informacje udostępnia się na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mail.
Powrót na początek strony