Rejestr dowodów osobistych

Nazwa rejestru

Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. J.K. Branickiego 3/5,
15-085 Białystok
parter sala obsługi interesantów nr 1,
tel.: 85 869 6421, 85 869 6414

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 j.t. ze zm.) 
  2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 167 , poz. 1131 z późn. zm. )

Feedback