Gminna ewidencja zabytków

Rejestr prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Słonimska 8, pokój 102
telefon 85 869 6511

Podstawa prawna prowadzenia i sposobu udostępniania:

Zarządzenie Nr 330/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków miasta Białystok, zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami).

Powrót na początek strony