Rejestr mieszkańców

Nazwa rejestru

Rejestr mieszkańców

Rejestr prowadzi Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 19
tel: 85 869 6429
Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2017.657z późn. zm.). Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2016.836).

Informacje zawarte w rejestrze objęte są ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

Więcej informacji o procedurze: Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Feedback