Archiwum akt pojazdów

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 110
tel.: 85 869 6512
fax: 85 869 6531

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony