Rejestr wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Rejestr prowadzi:

Departament Ochrony Środowiska
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Kancelaryjnych i Ekonomicznych
ul. Słonimska 1, 15-103 Białystok

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zmianami).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony