Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Nazwa rejestru

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Rejestr prowadzi

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Referat ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami, Fundacjami i Pomocą Prawną
ul. Zamenhofa 5C,
pok. 8
tel.: 85 869 6010

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia ewidencji są regulacje zawarte w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz.1449)

Na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mail

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.