Ewidencja stałych i czasowych projektów zmian organizacji ruchu drogowego

Rejestr prowadzi:

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
ul. Składowa 11, pokój 218
15-399 Białystok
telefon: 85 869 6730

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Powrót na początek strony