Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. Branickiego 3/5, pokój 215
15-085 Białystok
tel.: 85 869 6463

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zmianami).
Powrót na początek strony