Ewidencja dróg publicznych

Rejestr prowadzi:

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Rozwoju i Inżynierii Ruchu
ul. Składowa 11, pokój 222
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6743

Podstawa prawna prowadzenia i sposobu udostępniania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony