Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
III piętro, pokój 320
telefon: 85 869 6417, 85 869 6539

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zmianami).
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami).
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zmianami).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony