Rejestry pojazdów

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Branickiego 3/5, pokój 110
15-085 Białystok
tel. 85 869 6512
fax: 85 869 6531

Podstawa prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony