Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Nazwa rejestru

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 321
tel. 85 869 6886

Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.