Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr prowadzi:

Departament Gospodarki Komunalnej
ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
telefon: 85 879 7201

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Artykuł 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zmianami).
Powrót na początek strony