Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nazwa rejestru

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr prowadzi

Urząd Miejski w Białymstoku  Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
tel.: 85 879 7201

Sposób udostępniania

Podstawą do prowadzenia rejestru są

  1. Art. 9b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292  z późn. zm.)

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.