Rejestr ewidencji gruntów i budynków

Nazwa rejestru

Rejestr ewidencji gruntów i budynków

Rejestr prowadzi

Departament Geodezji
Referat Geodezji Katastru i Nieruchomości
ul. Słonimska 2,  pok. 4
tel.: 85 869 6307

Sposób udostępniania

Udzielanie informacji zawartej w ewidencji gruntów i budynków w formie ustnej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 - tekst jednolity ze zm.) - sprawa jest załatwiana w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 (informacji udziela się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 2 w.w. ustawy),

Udzielanie informacji zawartej w ewidencji gruntów i budynków w formie pisemnej zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 - tekst jednolity ze zm.) - wniosek należy złożyć w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 w pokoju 106 (informacji udziela się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 2 w.w. ustawy)

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków - wniosek należy złożyć w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 w pokoju 106 lub w budynku przy ul. Słonimskiej 1 (wypisy i wyrysy wydaje się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 3 w.w. ustawy).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.