Rejestr ewidencji gruntów i budynków

Rejestr prowadzi:

Departament Geodezji
Referat Geodezji Katastru i Nieruchomości
ul. Słonimska 2, pokój 4
telefon: 85 869 6307

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

  1. Udzielanie informacji zawartej w ewidencji gruntów i budynków w formie ustnej, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami) - sprawa jest załatwiana w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 (informacji udziela się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 2 tej ustawy).
  2. Udzielanie informacji zawartej w ewidencji gruntów i budynków w formie pisemnej zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - wniosek należy złożyć w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 w pokoju 106 (informacji udziela się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 2 tej ustawy).
  3. Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków - wniosek należy złożyć w budynku przy ul. Słonimskiej 2/2 w pokoju 106 lub w budynku przy ul. Słonimskiej 1 (wypisy i wyrysy wydaje się odpłatnie zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony