Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestr prowadzi:

Departament Ochrony Środowiska
Samodzielne Stanowisko do spraw Organizacyjno–Kancelaryjnych i Ekonomicznych
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 ze zmianami).
Powrót na początek strony