Rejestr wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Rejestr prowadzi:

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Utrzymania Dróg
ul. Składowa 11, pokój 222
15-399 Białystok
telefon: 85 879 7269

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony