Ewidencja Kierowców i Osób bez uprawnień

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokoje 210 i 211
telefon: 85 869 6885, 85 869 6458

Podstawa prawna prowadzenia i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zmianami).
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zmianami).  

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony