Rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów

Rejestr prowadzi:

Departament Ochrony Środowiska
Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

  1. Artykuł 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami). 
  2. Artykuł 49 oraz art. 235 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony