Rejestr posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom

Rejestr prowadzi:

Departament Ochrony Środowiska
Referat Ochrony i Kształtowania Środowiska
ul. Słonimska 1, 15-103 Białystok

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

Artykuł 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony