Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań

Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Nr 102/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 lutego 2015r.

Zgodnie z treścią § 11 ww. Zarządzenia umowy i zamówienia zaakceptowane finansowo mogą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.