Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań

Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Nr 945/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2019 r. Zgodnie z § 12 tego zarządzenia umowy i zamówienia zaakceptowane finansowo mogą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: