Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań

Centralny Rejestr Umów i Zobowiązań prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Nr 1337/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 grudnia 2023r.

Zgodnie z § 12 Załącznika do ww Zarządzenia, dane zawarte w umowie, zamówieniu lub aneksie zaakceptowanym finansowo mogą być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony