Rejestr Wyborców

Rejestr prowadzi:

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. Branickiego 3/5, pokój 19
15-085 Białystok
telefon: 85 869 6430

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Informacje udostępniane są na wniosek w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 ze zm.).
  2. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 ze zmianami).
  3. Formularz wniosku w załączeniu.

Link przekierowujący do informacji na temat zasad udostępniania rejestru wyborców

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: