Centralny Rejestr Wyborców

Centralny Rejestr Wyborców prowadzi:

Minister właściwy do spraw informatyzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
telefon: 22 250 0110

Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę jest zadaniem zleconym gminie.

Referat Ewidencji Ludności
ul. Branickiego 3/5, pokój 19
15-085 Białystok
telefon: 85 869 6430

Podstawa prawna prowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców i sposobu udostępniania:

  1. Informacje udostępniane są na wniosek w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 t. j.).
  2. Formularz wniosku w załączeniu.

Link przekierowujący do informacji na temat zasad udostępniania Centralnego Rejestru Wyborców

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony