Rejestr Wyborców

Nazwa rejestru

Rejestr Wyborców

Rejestr prowadzi Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 19
tel.: 85 869 6430
Sposób udostępniania

Informacje udostępniane na wniosek w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. Nr 15). Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941 ze zm.).

 Więcej informacji: Rejestr wyborców

Feedback