Rejestr tymczasowych obiektów budowlanych (handlowych) umieszczonych w pasach drogowych ulic Białegostoku

Rejestr prowadzi:

Zarząd Dróg Miejskich
Referat Zajęcia Pasa Drogowego
ul. Składowa 11, pokój 123
telefon: 85 869 6724

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposobu udostępniania:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami). 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264). 
  3. Uchwała Nr XIX/341/20 Rady Miasta Białystok z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 1335), zmieniona uchwałą Nr XXV/368/20 z dnia 25 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 2576). 
  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami).

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony