Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Nazwa rejestru

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Rejestr prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Promocji i Turystyki
ul. Kościelna 1a
tel.: 85 879 7168

Sposób udostępniania

Artykuł 38 ust. 3, w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238)

Na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mailem

Feedback