Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Rejestr prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu
Referat Promocji i Turystyki
ul. Słonimska 1
telefon: 85 879 7168

Podstawa prawna prowadzenia i sposób udostępniania:

  1. Ewidencja prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 3, w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
  2. Informacje udostępnia się w poniższym wykazie, a także na wniosek, telefonicznie, do wglądu na miejscu, e-mailem.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony