zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki (pierzeja zachodnia) - ul. Lipowa - ul. Dąbrowskiego - ul. Poleska - ul. Towarowa - ul. Piastowska - ul. Mieszka I - ul. Piasta - ul. Słonimska - ul. Pałacowa - Plac Branickich - ul. Mickiewicza - ul. Podleśna - ul. Skłodowskiej-Curie - ul. Suraska - Rynek Kościuszki
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
30.09.2022 r., godz. 18.15
Termin zgromadzenia (zakończenie)
30.09.2022 r., godz. 20.00
W sprawie
zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony