,,Obrona Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, podstawowe prawa i wolności obywatelskie, ochrona dzieci, wolność słowa, ochrona prawa do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych, w tym szczepień i eksperymentów medycznych, do ochrony danych osobowych oraz poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej, ochrony prawa do opieki medycznej oraz sprzeciw wobec segregacji i dyskryminacji”.

Miejsce zgromadzenia
Przed budynkiem Okręgowej Izby Lekarskiej - ul. Świętojańska 7.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
08.02.2022 r. godz. 13.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
08.02.2022 r. godz. 18.00
W sprawie
,,Obrona Prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, podstawowe prawa i wolności obywatelskie, ochrona dzieci, wolność słowa, ochrona prawa do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych, w tym szczepień i eksperymentów medycznych, do ochrony danych osobowych oraz poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej, ochrony prawa do opieki medycznej oraz sprzeciw wobec segregacji i dyskryminacji”.
Organizator
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony