,,Akcja białoruskiej diaspory Białegostoku pod nazwą ,,X Skreślić X Bezprawie", przeciwko planowanemu na Białorusi 27 lutego 2022 referendum w sprawie zmiany konstytucji".

Miejsce zgromadzenia
Przed Konsulatem Generalnym Białorusi w Białymstoku
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
06.02.2022 r. godz. 16.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
06.02.2022 r. godz. 17.30
W sprawie
,,Akcja białoruskiej diaspory Białegostoku pod nazwą ,,X Skreślić X Bezprawie", przeciwko planowanemu na Białorusi 27 lutego 2022 referendum w sprawie zmiany konstytucji".
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony