,,Solidarni z narodem Ukrainy".

Miejsce zgromadzenia
Przed Konsulatem Generalnym Białorusi.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
06.03.2022 r. godz. 14.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
06.03.2022 r. godz. 16.00.
W sprawie
,,Solidarni z narodem Ukrainy".
Organizator
osoba fizyczna
Powrót na początek strony