Wyrażenie sprzeciwu przeciwko zamiarowi zamknięcia przez władze szpitala, przy akceptacji organu nadzorującego szpitalny oddział neurologiczny w Choroszczy, co jest działaniem ograniczającym dostęp do opieki neurologicznej mieszkańcom województwa podlaskiego.

Miejsce zgromadzenia
Okolice skrzyżowania ul. Kard. St. Wyszyńskiego z ul. Oskara Sosnowskiego.
Trasa przemarszu
Rozpoczęcie od skrzyżowania ul. Kard. St. Wyszyńskiego z ul. Oskara Sosnowskiego, następnie wzdłuż ul. Kard. St. Wyszyńskiego do zakończenia przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
26.10.2022 r. godz. 11.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
26.10.2022 r. godz. 14.00
W sprawie
Wyrażenie sprzeciwu przeciwko zamiarowi zamknięcia przez władze szpitala, przy akceptacji organu nadzorującego szpitalny oddział neurologiczny w Choroszczy, co jest działaniem ograniczającym dostęp do opieki neurologicznej mieszkańcom województwa podlaskiego.
Organizator
OZZPiP ZOZ przy SPP ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony