Białystok solidarny z represjonowanymi sędziami

Miejsce zgromadzenia
Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, przed głównym wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
19.04.2022 r., godz. 18:00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
19.04.2022 r., godz. 19:00
W sprawie
„Białystok solidarny z represjonowanymi sędziami!” – wiec wsparcia niezawisłych sędziów, którzy mają odwagę stosować obowiązujące prawo, w tym Konstytucję oraz prawo europejskie, za co są prześladowani przez obóz rządzący. Żądanie przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów, w tym najdłużej zawieszonych Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, których obóz rządzący próbuje wyeliminować z życia zawodowego
Organizator
Podlaski Regionalny Oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
Powrót na początek strony