,,Akcja białoruskiej diaspory Białegostoku pod nazwą ,,CYRK REFERENDUM", przeciwko planowanemu na Białorusi 27 lutego 2022 referendum w sprawie zmiany konstytucji".

Miejsce zgromadzenia
Przed Konsulatem Generalnym Białorusi w Białymstoku.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
27.02.2022 r. godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
27.02.2022 r. godz. 19.30
W sprawie
,,Akcja białoruskiej diaspory Białegostoku pod nazwą ,,CYRK REFERENDUM", przeciwko planowanemu na Białorusi 27 lutego 2022 referendum w sprawie zmiany konstytucji".
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony