„Białystok solidarny z sędziami” – wiec wsparcia niezawisłych sędziów, którzy mają odwagę stosować obowiązujące prawo, w tym Konstytucję oraz prawo europejskie, za co są prześladowani przez obóz rządzący. Żądanie przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów, w tym najdłużej zawieszonych Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, których obóz rządzący próbuje wyeliminować z życia zawodowego.

Miejsce zgromadzenia
Przed głównym wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
18.01.2022r. godz.18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
18.01.2022r. godz.19.00
W sprawie
„Białystok solidarny z sędziami” – wiec wsparcia niezawisłych sędziów, którzy mają odwagę stosować obowiązujące prawo, w tym Konstytucję oraz prawo europejskie, za co są prześladowani przez obóz rządzący. Żądanie przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów, w tym najdłużej zawieszonych Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, których obóz rządzący próbuje wyeliminować z życia zawodowego.
Organizator
Podlaski Regionalny Oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony