,,rozpowszechnianie modelarstwa w Białymstoku i zachęcanie młodzieży do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu ".

Miejsce zgromadzenia
Przy fontannie na plantach w Alei Zakochanych, pod schodami.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
11.09.2022 r. godz. 10.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
11.09.2022 r. godz. 16.00.
W sprawie
,,rozpowszechnianie modelarstwa w Białymstoku i zachęcanie młodzieży do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu ".
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony