Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia.
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki , Lipowa, Liniarskiego, Plac NZS, M. Skłodowskiej-Curie,Legionowa, Sienkiewicza, Warszawska, Pałacowa, Ogrodowa, Kraszewskiego, Starobojarska, Jana III Sobieskiego, Ryska, Sienkiewicza, Towarowa, zjazd w kierunku centrum na Sienkiewicza, Jagienki, Fabryczna, Jurowiecka, Sienkiewicza, Legionowa, M. Skłodowskiej-Curie, 11 Listopada, Zwierzyniecka, Prezydenta Kaczorowskiego, Kardynała S. Wyszyńskiego, Sosnowskiego, Plac NZS, Liniarskiego, Lipowa, Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
29.09.2023 r. godz. 18.15.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
29.09.2023 r. godz. 20.00.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.
Powrót na początek strony