Sprzeciw wobec sposobu traktowania przez Policję spraw związanych z legalnym posiadaniem środków odurzających.

Miejsce zgromadzenia
Przed wejściem do gmachu Sądu Okręgowego - ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
12.06.2023 r. godz. 09.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
12.06.2023 r. godz. 09.45.
W sprawie
Sprzeciw wobec sposobu traktowania przez Policję spraw związanych z legalnym posiadaniem środków odurzających.
Organizator
osoby fizyczne.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony