Integracja społeczności rolkarskiej w Białymstoku, zwrócenie uwagi na braki infrastrukturalne do nauki jazdy na rolkach w mieście, popularyzacja jazdy na rolkach jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Miejsce zgromadzenia
Skatepark , Park im. J. Dziekońskiej Białystok.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
14.05.2023r.godz.17.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
14.05.2023r.godz.18.00
W sprawie
Integracja społeczności rolkarskiej w Białymstoku, zwrócenie uwagi na braki infrastrukturalne do nauki jazdy na rolkach w mieście, popularyzacja jazdy na rolkach jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
Organizator
Fundacja Chodź na rolki
Powrót na początek strony